ดาวน์โหลดเกมส์ Download Client

Download For PC (Full Client)

Type File Size Description Link
Full Data (Link 1) 2.4 GB Direct Download (ไม่ต้องติดตั้งแตกไฟล์เล่นได้เลย) Download
Full Data (Link 2) 2.4 GB Google Drive (ไม่ต้องติดตั้งแตกไฟล์เล่นได้เลย) Download
Full Data (Link 3) 1.8 GB Direct Download (ไฟล์ชนิดติดตั้ง) Download
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ ให้ดาวน์โหลด Client Full ติดตั้งใช้งานได้ทันที

Download Program โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, โปรแกรมเสริม

Icon Name Description Link
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop Download
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop Download