ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Server Information
Server Info ข้อมูลเซิฟเวอร์
 • EXP & JOB Rate
 • Base Exp & Job Rate : x2
 • Max Level : 99/50
 • Max Status : 99
 • Drop Item Rate
 • Normal Etc : x1
 • Normal Equipment : x1
 • Normal Card : x1
 • MvP Drop Item Rate
 • Mvp Etc : x1
 • Mvp Equipment : x1
 • Mvp Card : x1
Party Info ข้อมูลปาร์ตี้
 • Party Rate
 • จำนวนเข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด : 12 คน
 • Party Share Rate
 • Share Party สูงสุด : 15 เลเวล
 • ระบบ Party Bonus จะได้รับตั้งแต่มีสมาชิกเพิ่มคนแรกในปาร์ตี้
 •     และเมื่อสมาชิกครบทั้งหมด 12 คน จะเพิ่มสูงสุดที่ 20% ต่อคน
Guild Info ข้อมูลกิลด์
 • Guild Rate
 • สมาชิกกิลด์สูงสุด : 36 คน
 • Guild Alliance Rate
 • พันธมิตร : พันธมิตรได้
Drop Exlusive ส่วนพิเศษไอเท็มดรอป
 • Midgard Coin ( Cash Point )
 • Midgard Coin ( Cash Point ): ดรอปจากมอนสเตอร์ทุกตัวในเกม
 • Normal Monster (10cash): โอกาสดรอป 0.08%
 • MVP Monster (10-100cash): โอกาสดรอป 40%-0.80%
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War Castle
 • วันกิลด์วอร์ : เสาร์
 • เวลากิลด์วอร์ : 20.00 - 21.30
 • เปิดบ้านกิลด์จำนวนทั้งหมด : 2 หลัง (เปิดบ้านตามฤดูกาล)
 • Guild War Item
 • :ซีเน : จำนวน - ซีเน
 • Symbol of Castle : จำนวน 1 ea
 • Midgard Coin : จำนวน 2,500 ea
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ โอริดีค๊อน | อีลูเนี๊ยนส์
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 100% 100% 100% 100% 60% 40% 40% 20% 20% 9%
อาวุธ Lv.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20%
อาวุธ Lv.2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20% 19%
อาวุธ Lv.3 100% 100% 100% 100% 100% 60% 50% 20% 20% 19%
อาวุธ Lv.4 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20% 20% 20% 9%
Command Server คำสั่งเปิดใช้งาน ทั้งฟรีและไม่ฟรี
 • คำสั่ง
 • @time
 • @at
 • #itemlist
 • #cartlist
 • #storagelist
 • รายละเอียด
 • ดูเวลาของเซิร์ฟเวอร์
 • ตั้งร้านค้า ออฟไลน์
 • ตรวจสอบ Item ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Cart ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Storage ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตัวอย่าง
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • Ex. #itemlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #cartlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #storagelist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ