ข้อมูลกิลด์วอร์Woe Information
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
  • Guild War Info
  • วันกิลด์วอร์ : เสาร์
  • เวลากิลด์วอร์ : 20.00 - 21.30 น.
  • เปิดบ้านกิลด์ : 2 หลัง (เปิดบ้านตามฤดูกาล)
  • สมาชิกกิลด์ : 36 คน
  • จับพันธมิตร : พันธมิตรได้
Guild War Award รางวัลกิลด์วอร์
  • Guild War Award
  • ซีเน : จำนวน - ซีเน
  • Symbol of Castle : จำนวน 1 ea
  • Midgard Coin : จำนวน 2,500 ea
ตารางกิลด์วอร์ วัน/เดือน/ปี
วัน 1
2
3
4
5
6
7
8
9
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
คำแนะนำ : เปิดปราสาทวอร์ ตามรายชื่อปราสาทที่ระบุ ความเห็นทีมงานถือเป็นที่สุด กรุณาเล่นตามเกมที่จัดไว้